References:

  1. Harris Ron; Real Bodybuilding: Fahamarinana avy amin'ny 25 Taona ao amin'ny tranokely (2008) p.50
  2. Nam Paul; Bodybuilding sy Steroids: Ny Tantarako Manokana (2017)
  3. Lehan Patrick; Anabolic Steroids (2004). P.106, 108, 109, 111-116,120.
  4. Spellwin Geaorge; Testosterone Steroid Cycles: anisan'izany ny Ultimate Sustanon 250 Cycle (2015)
  5. Tilin Andrew; Ny Doper manaraka Door: Ny taona mahagaga sy mahatsiravina momba ny fampivoarana ny fampandrosoana ... (2011) p 38,
  6. Collins Rick; Toe-tsaina ara-dalàna: Anabolika any Amerika (2002) p172, 173,427
  7. Chiu MC Pediatric Manual (2019) p.419