References

  1. Kazlauskas, R. (2010). Steroïde Designer. In Doping in Sports: Principes d'électronique, effets et analyse(p. 155-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
  2. Anti-inflammatory, PI (2011). Entin'ny rivotra. mamaivay, 5.
  3. Magdziak, K., Osman, N., Tvaroha, A., Ding, J., & Fagan, JM (2011). Ny hormones sy ny sarin'ny vatana: Manao ahoana ny habetsahany ?.